DDOS Attack

Hacker tìm ra cách khuếch đại sức mạnh các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) lên hơn 51.000 lần nhờ phương thức mới

Mới đây, nhóm tin tặc đã tìm ra cách thức khuếch đại sức mạnh một cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) lên 51.000 lần so với sức mạnh ban đầu và nhiều chuyên gia tin rằng nhóm tin tặc sẽ sử dụng kỹ thuật tấn công này để tấn công lên các trang web và cơ sở hạ tầng internet trong thời gian tới.

Continue Reading