Luật sư và trí tuệ nhân tạo

Đánh bại những luật sư hàng đầu tại Mỹ – Lại là AI

Những luật sư hàng đầu tại Mỹ gần đây đã tham gia một cuộc thi đấu với trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực hợp đồng thông dịch và nhận lấy thất bại cay đắng.

Continue Reading