Maersk và IBM hợp tác đưa blockchain vào quản lý logistics

Nền tảng blockchain mới do IBM phát triển và sẽ được Maersk đưa vào thử nghiệm. Đây được cho sẽ là một cuộc cách mạng làm thay đổi toàn bộ việc vận chuyển hàng hóa toàn cầu, với 2 nhiệm vụ chủ chốt. Đầu tiên là ứng dụng blockchain để quản lý và theo dõi việc vận chuyển hàng hóa trên toàn cầu, trong một hệ thống minh bạch và không thể sửa đổi. Tiếp theo là ứng dụng hợp đồng thông minh (smart contract) để thay thế cho các thủ tục giấy tờ phức tạp, đẩy nhanh tiến độ vận chuyển hàng hóa.

Continue Reading