Java Logo

Java đang được sử dụng ở đâu trong thế giới thực

Java được sử dụng ở rất nhiều nơi trong thế giới thực, từ các trang web thương mại điện tử đến các ứng dụng Android, từ ứng dụng khoa học đến ứng dụng tài chính như các hệ thống giao dịch điện tử, từ các trò game như Minecraft đến các ứng dụng desktop, từ thư viện mã nguồn mở tới các ứng dụng mobile,..

Continue Reading